Oltár Sedembolestnej Panny Márie

Kandidáti 2016/2017

Detský spevácky zbor

Pozývame všetky deti, najmä nových členov z prvoprijímajúcich detí a deti, ktoré boli tento rok na 1.sv. prijímaní: Na nácviky detského speváckeho zboru, každú nedeľu po sv. omši, ktorá začína 8:30. Nácviky sú v ”hudobke” v domčeku. )

Pozývame vás na Duchovnú obnovu dospelých

Na budúci utorok – 25.10. 2016 pozývame dospelých na duchovnú obnovu, so začiatkom o 17.30 v domčeku na Kalvárii.

zlin-fotka

Stretnutie slovenských a českých kandidátov v Zlíne

6. – 9.10.2016 - Vo štvrtok sme do Zlína cestovali 4 a pol hodiny. Po príchode sme sa zoznámili s miestnym direktorom don Rádkom Gotwaldom SDB, s komunitou a s tromi českými kandidátmi – s Karlem, Dominikom a Lukášom. Spoločne sme sa navečerali a zároveň si vzájomne predstavili životy v našich formačných domoch cez prezentáciu fotiek. Piatok sme si pozreli mesto Zlín „z mrakodrapu“

20160924_134137

Výlet rodín do Žakoviec

Krásne slnečné sobotné dopoludnie sa priam núkalo na výlet, a tak sme 24.9.2016 nasadli do autobusu a spolu s našim duchovným otcom Vladom Sopkaničom SDB sme sa vydali na „farskú púť“ do Žakoviec. Dielo – Inštitút Krista Veľkňaza (kde našli útočište mnohí bezdomovci, alkoholici, telesne postihnutí, drogovo závislí, opustené matky s deťmi…) a ktoré v

img_2320

Odpustová Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 2016

Odpustovú slávnosť sme začali vo štvrtok slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval ThLic. Ján Urban, riaditeľ – moderátor kúrie. Pokračovali sme v sobotu, ktorá začala posvätným ružencom, pokračovala Akatistom k Bohorodičke. Ten bol spojený aj s novokňazským požehnaním o. Tomáša Fishera. Slavnostnú svätú omšu celebroval generálny vikár Mons. prof.ThDr.PaedDr. Pavol Dráb, PhD.. Ďalej sme pokračovali krížovou cestou